DIS-Financiën

 Lezingen. De prijzen:

  • Reguliere lezingen kosten € 5.00 per bijeenkomst
  • Zondagmiddag-lezingen zijn gratis, tenzij anders aangegeven
  • Zondagmiddag-lezingen in de Maand van de Geschiedenis: € 5.00 per lezing (incl. hapje).

Donaties:
DIS bestaat bij de gratie van de inzet van velen. DIS bestaat al sinds 2014 en heeft in die periode op ‘eigen kracht’, dat wil zeggen zonder enige subsidie, gedraaid. Dat betekende dat docenten veelal gratis hun lezingen verzorgden en dat veel werk door vrijwilligers werd gedaan.

Dat kan niet meer.

Ons voortbestaan hangt af van subsidies en van donaties. Kortom, we vragen u, lezer, om een financiële bijdrage. Een donatie van minimaal € 50.00 kunt u beschouwen als een 'strippenkaart’. De donateur heeft het recht op het bijwonen van lezingen uit het halfjaarlijkse DIS-programma totdat het donatiebedrag is ‘opgebruikt’. Nadat de laatste lezing van het dan aktuele halfjaar-programma is gepasseerd, vervalt het dan resterende saldo van de donatie. 

Wilt u ons steunen? Dat kan door overmaking van uw donatie op ons rekeningnummer (NL44 RABO 0152 2766 53 o.v.v. donerende persoon of instantie).

© Coop IS 2013-2015