Najaar 2019

Het DIS najaarsprogramma 2019 inclusief lezingen tijdens oktober, de Maand van de Geschiedenis.

ZSM leest u hier meer.
Het DIS najaarsprogramma 2018 inclusief lezingen tijdens de Maand van de Geschiedenis. Onder de onderstaande flyer treft u een korte beschrijving van de betreffende lezingen aan.

LET OP:
De lezing van Han van der Horst op 28 oktober is verplaatst naar zondag 16 december om 15.00 uur

Op zondag 28 oktober om 15.00 uur geeft Jan Willem Verkaik een lezing getiteld: 
          ‘De oorlog van Vlaardingen in 1018’. 


Maand van de geschiedenis:

7 oktober: Wiven van Schiedam in opstand tegen Vlaamse bezetter (1304) door Jan Willem Verkaik

guldensporenslag (2)

Historicus en middeleeuwenkenner dr. Jan Willem Verkaik vertelt over de opstand van het Schiedamse vrouwvolk tegen de Vlaamse bezetting in mei 1304. Zij lieten hun mannen meelopen om de vijand dood te slaan. De Vlamingen die na hun overwinning in de Guldensporenslag (11 juli 1302) Holland en Zeeland waren binnengevallen werden vervolgens in een grote scheepsstrijd bij Zierikzee door een gecombineerde Frans-Hollandse vloot verslagen en gevangengezet.

(entree € 5,00 incl. hapje)

14 oktober: Gin en de Nederlandse Opstand (door Rob van Klaarwater)

Schermafbeelding 2018-07-18 om 16.06.17

Engelse soldaten die meevochten in onze Tachtigjarige Oorlog maakten kennis met de vaderlandse sterke drank jenever. Eenmaal thuis maakten ze die na en gin was geboren.

Jeneverkenner Rob van Klaarwater vertelt hier enthousiast over in zijn jeneverie en borrelmuseum ’t Spul en heeft tal van anecdotes paraat. U kunt de producten van het oude ambacht vanmiddag ook proeven. ’t Spul heeft circa 500 jenevers op voorraad (meer dan waar ook ter wereld) en bovendien een ruime keuze aan authentieke gins. Terug naar wat de graaf van Leicester (zie plaatje) lekker vond!

(entree € 5,00 incl. hapje en eventueel een jeneverproeverij voor € 17.50)

21 oktober: De revolutie in Schiedam (door Drs Frans Meijer)

Patriotten (2)

Drs Frans Meijer vertelt over de tijd dat de Patriotten vochten tegen de Orangisten. Tegen het einde van de 18e eeuw werd Schiedam bestuurd door een regentenoligarchie. De burgerij – waaronder Pieter Brillenburg en Cornelis Nolet – kwamen hiertegen in opstand en eisten op hoge toon invloed op het bestuur, vrijheid van meningsuiting en meer tolerantie. In hun strijd kozen deze Schiedammers niet zelden de kant van het machtige Amsterdam. Ze werden daarmee mede verantwoordelijk voor de dreigende burgeroorlog in de Republiek. De revolutie scheen aanvankelijk te mislukken, maar nam uiteindelijk toch een verrassende wending…..

(entree € 5,00 incl. hapje)

28 oktober: De oorlog van Vlaardingen in 1018 (door Jan Willem Verkaik)

slag vld

Historicus en middeleeuwenkenner dr. Jan Willem Verkaik vertelt over de slag bij Vlaardingen duizend jaar geleden en het belang van de overwinning van graaf Dirk III voor het verdere verloop van de Hollandse geschiedenis.


16 december (let op: gewijzigde datum): Drank en de gerechtvaardigde opstand (door Drs Han van der Horst)

Han vecht (2)

Ze zeggen wel eens: “Als de regering dat doet, gaan we met zeisen en hooivorken naar het Binnenhof”. Dit dreigement is gebaseerd op wat we denken te weten van onze voorouders: als het te gek werd bestormden zij met een stevige dosis drank in de mik de forten en de stadhuizen van de uitbuiters. Brood en vrijheid! Naar de Bastille.

Is daar iets van waar?  Deden onze voorouders dat zo? En speelde drank inderdaad een rol bij opstanden?

Han van der Horst vertelt vanavond over kleurrijke opstanden uit het verleden. Wanneer zegden gewone mensen de gehoorzaamheid op aan de boven hen gestelden? Wat deden zij dan? Waar waren hun grenzen? We gaan het hebben over vuurwater, falende beulen, de broodprijs en de denkbeelden van Sint Thomas van Aquino. En we kijken in het bijzonder naar het Amsterdamse Aansprekersoproer van 1696. Maar dat zal lang niet het enige zijn.

Zijn die oude oproerkraaiers met iets te vergelijken? Met revolutionairen van onze tijd of meer met hooligans.

Kom luisteren. Vraag U voor die tijd af: toen Adam ploegde en Eva span, waar was toen de edelman? En luister op youtube naar dit lied van de diggers uit de gouden eeuw: the poor shall wear the crown:

https://www.youtube.com/watch?v=OA4FTIz2Zrw

(entree € 5,00 incl. hapje)


Er is meer…..

Overige lezingen van De Illustere School in november 2018:

Zondagmiddag 18 november: De dood in de Kunst (door Wil de Wit)


Communicatie voert bij Wil de Wit de boventoon zowel in haar vak als in haar hobby’s. Ze schrijft blogs, artikelen, websites en korte verhalen, fotografeert en maakt presentaties. De aanleiding om deze presentatie te maken, is het schilderij Judith van Gustav Klimt in het Haags Gemeentemuseum. Samen met een bevriende Uitvaarder ontstond het idee om te onderzoeken hoe onze voor- voor- ouders omgingen met de dood. Hoe zich dat manifesteerde in de beeldende kunst en welke rol de dood in de kunst van tegenwoordig speelt.

Het resultaat is de presentatie De Dood in de Kunst. Kunst in de breedste zin van het woord. Een presentatie boordevol foto’s (al dan niet zelf gemaakt), (teken)films, muziek en achtergrondinformatie van het werk van kunstschilders, beeldhouwers, architecten, schrijvers, cineasten, componisten, fotografen, dichters, popmuzikanten etc. Een presentatie om je te verwonderen, te verbazen en ondanks het thema, om te lachen.

(entree € 5,00 incl. hapje)

Woensdagavond 21 november: Renovatie van de kademuren van de Lange Haven met integrale aanpak (door Huib Sneep, boomchirurg)

Boomexpert Ing. Huib Sneep is vaak betrokken bij grensverleggende projecten waarbij bomen, civiele techniek en stadsinrichting aan de orde zijn. Hij zal ingaan op de unieke aanpak van de renovatie van de Lange Haven.

De kademuren van de Lange Haven zijn in 2016/2017 gerenoveerd voor de komende 100 jaar met behoud van bomen. Dit is de eerste keer in Nederland.

Tegelijk waren de kosten veel lager dan verwacht en was de uitvoeringstijd minder dan de helft van wat vooraf werd gedacht en werd het project afgesloten met een hoge publiekstevredenheid.

Hoe kwam dit project tot stand? Kernwoorden: innovatie aanbesteding, ,grensverleggend ontwerp, nauwgezette voorbereiding, projectorganisatie, 

(entree € 5,00 incl. hapje)

Komt allen en neem gerust iemand mee van wie u denkt dat hij of zij ook geïnteresseerd is.


Planning lezingen Illustere School vanaf voorjaar 2019

Een aantal andere onderwerpen staat op termijn van 4-9 maanden in de planning. Wij houden u nog even in spanning, maar lezingen op het gebied van:

  • Economie
  • Erfrecht
  • Filosofie
  • Geschiedenis

worden overwogen. Blijft ons dus volgen, of… geef ons uw voorkeuren voor toekomstige lezingen. 

Wij roepen hierbij Schiedammers (en anderen) op, hun expertise binnen DIS, De Illustere School Schiedam, te delen met anderen. In willekeurige volgorde een aantal voorbeelden:

Scheepsbouw, Fijnmechanica, Munten, Politicologie, Astronomie, Chemie, Glasblazen/Glaskunst, Antiek, Antropologie, Postzegels, portozegels en diplomatieke zegels, Miniaturen, Islam, Latijn, Mensen- en Dierenrechten, Mythen en Sagen, Water Management, etcetera. 

Uiteraard kunt u ons vragen stellen met uw wensen wat betreft het lezingenaanbod. Stel deze vragen via een bericht aan info@dis-is.nl.

DIS behoudt zich het recht voor om lezingen met een karakteristiek die mensenrechten (en dierenrechten) onwaardig zijn, te weigeren. De beslissing daartoe wordt genomen door het DB van DIS (zie hier).

© Coop IS 2013-2015