Coöperatie

De Illustere School Schiedam behoort tot de coöperatie ‘Instituut Schiedam’. De coöperatie is aangemeld bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer 58179119. De coöperatie is een vereniging, uiteraard met leden. Deze leden dragen bij aan de coöperatie. Een aantal voorbeelden:

  • Inbreng in de vorm van geld ter stimulering van de aktiviteiten van de coöperatie.
  • Inbreng in de vorm van professionele arbeid op enig terrein dat de coöperatie tot het zijne rekent.
  • Inbreng in de vorm van materiële schenkingen aan de coöperatie. Dit kan zijn onroerend goed of het gebruik daarvan, apparatuur, analoge of digitale media e.d.


De coöperatie werkt tot op heden ongesubsidieerd. Hier is uitdrukkelijk voor gekozen. Zo dient De Illustere School zich te bewijzen vanuit het particulier initiatief en verdient zij niet bij voorbaat ondersteuning door subsidiegevers. Mocht dit initiatief succesvol blijken dan kan worden overwogen de groei te stimuleren via subsidie-aanvragen.

© Coop IS 2013-2015