Startpagina

Het DIS najaarsprogramma 2020:

Oktober is weer de maand van de geschiedenis met weer een reeks lezingen in café - Jeneverie ’t Spul / Borrelmuseum. 

Op 4 oktober: De missie naar Wenen                   door drs. Frans Meijer.

In oktober 1805 zond raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck een missie naar Napoleon Bonaparte, die zich op dat moment in Wenen bevond. Officieel om Zijne Majesteit te feliciteren met zijn recente overwinningen. Deze delegatie bestond uit luitenant-generaal Stewart John Bruce, ingenieur/cartograaf Johannes Gilles Le Fèvre de Montigny en kapitein Adriaan Frans Meijer.

De laatstgenoemde geeft in zijn dagboek niet alleen een nauwkeurige beschrijving van de gehele reis en de audiëntie bij de keizer, maar vertelt ons tevens iets over enkele bijzondere ontmoetingen. De historicus drs. Frans Meijer, een nazaat van deze kapitein, houdt in het kader van Oost en West een lezing over deze barre tocht en de ware bedoeling ervan.

Praktische info: Datum: 4 oktober, 15.00-18.00 uur                  Locatie: Café - Jeneverie / Borrelmuseum Hoogstraat 92, Schiedam

    

De Hoofdrolspelers: vlnr: Kapitein Adriaan Frans Meijer, Rutger jan Schimmelpenninck, Luitenenant - generaal Stewart john Bruce en Luitenant - kolonel Gilles Johannes Le Fèvre de Montigny

Op 18 oktober: Liever Turks – Cornelis Haga      door Harun Öztoprak

Leids geschiedenisstudent Harun Öztoprak schreef eerder dit jaar een bijzonder profielwerkstuk over het begin van de banden Nederland-Turkije. Hij deed onder meer archiefonderzoek in het Ottomaans archief in Istanbul en het gemeentearchief Schiedam. Samen met zijn oude geschiedenisleraar dr.Jan Willem Verkaik vertelt hij erover in ’t Spul.

Uiteraard komt Schiedammer Cornelis Haga aan bod, in 1612 de eerste Nederlandse ambassadeur maar ook de coördinatie van de strijd van beide landen tegen Spanje ten tijde van Willem van Oranje wordt belicht. De Watergeuzen vertrokken in 1574 met Schiedamse haring ter ontzet van Leiden met op hun insignes de tekst Liver Turcx.

Praktische info: Datum: 18 oktober, 15.00-18.00 uur                  Locatie: Café - Jeneverie / Borrelmuseum Hoogstraat 92, Schiedam

Op 25 oktober: Aleida, Floris en het 750-jarige Schiedam door dr. Jan Willem Verkaik

Op 18 maart 2025 wordt Schiedam 750! Historicus dr.Jan Willem Verkaik, in 1995 gepromoveerd op "De moord op graaf Floris de Vijfde", deed jaren onderzoek naar het Schiedam van Floris' tante en neef en kan over de begindagen van de stad dan ook veel onbekends melden. Aleida, zo zal hij betogen, begon eerder met de bouw van het kasteel het huis te Riviere en de stichting van de stad dan de archeoloog Hoek in 1975 dacht: al voordat zij als voogdes van Floris V verdreven werd in 1263. Uiteraard komt ook het veelbewogen leven van Aleida en van haar zoon Floris, kruisvaarder en prins in Griekenland, ter sprake.

Praktische info: Datum: 25 oktober, 15.00-18.00 uur                  Locatie: Café - Jeneverie / Borrelmuseum Hoogstraat 92, Schiedam

  

De kelderfles uit de Oost en de West

In 1880 was meer dan 80% van alle gedistilleerde dranken die in de wereld werden gedronken afkomstig uit Nederland en het grootste gedeelte daarvan kwam uit Schiedam. Ze werden vervoerd in houten kratten, kelders genoemd, in met stro opgevulde vakken.

De flessen met jenever die daar ingingen waren zo gevormd dat ze klemzittend in de kelders heel bleven, over de wereldzeeën vervoerd konden worden. Hierdoor kunt u deze flessen nog steeds overal ter wereld tegenkomen. Soms brengen mensen die flessen mee terug naar de stad van origine, Schiedam, waardoor u ze nu in het Borrelmuseum kunt komen bewonderen, de directeur vertelt u hun verhaal. Nóg leuker is dat u in het aanpandend café genaamd Jeneverie 't Spul de inhoud van de flessen kunt gaan proeven! Een beleving dus waarbij al uw zintuigen geprikkeld zullen worden.

Praktische info: De gehele maand oktober, 15.00-18.00 uur                  Locatie: Café - Jeneverie / Borrelmuseum Hoogstraat 92, Schiedam

Over de Illustere School 

De Illustere School Schiedam (DIS) biedt een geinteresseerd publiek de mogelijkheid deel te nemen aan wetenschappelijk onderwijs en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te ervaren. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd voor een breed publiek, zoals stadswandelingen, lezingen en tentoonstellingsbezoeken.

Missie
Het streven is om te blijven doen wat we al 5 jaar doen. Kwaliteit leveren voor iedereen die interesse heeft in hen die kwaliteit te bieden hebben. De Illustere school Schiedam poogt daarnaast kwaliteiten van Schiedammers te bundelen en een podium te bieden voor diegenen die over hun kwaliteiten willen vertellen en discussiëren. Wij geven hier de volgende naam aan:

Brein van de stad Schiedam.

Doel
De Illustere School Schiedam heeft tot doel het onder de aandacht brengen van wetenschappelijk onderzoek bij een geinteresseerd publiek. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van debatten, lezingen, colleges, rondleidingen en stadswandelingen, gegeven door terzake kundigen. Als dergelijk onderwijs de doelgroep 'onder wijs' bereikt en inspireert richting 'wijs' is ons doel bereikt.

Kennis-aanbod
Met de oprichting van de Illustere School Schiedam wordt aan het brede publiek - naast een nog beperkt aanbod van lezingen, hoorcolleges (aanschuifonderwijs) en werk-colleges (discussiecolleges) – speciaal ontwikkelde publieksbijeenkomsten aangeboden.

Opleidingseisen
DIS werkt bewust niet met opleidingseisen. Elke lezingenserie is toegankelijk voor iedereen die voor zichzelf kennis wil verwerven. Een vooropleidingen-eis wordt niet gesteld. De deelnemer is verantwoordelijk voor eigen keuze(s). U vertrouwt uzelf? U bent geïnteresseerd? Schrijf uzelf in, wij verwachten slechts uw inzet, uw wil om kennis en inzicht te verwerven. Maar daar moet u wel wat voor doen. 

© Coop IS 2013-2015